Cenník


Ceny geodetických činností sú určené na základe cenníka komory geodetov a kartografov SR. 
Ceny sú orientačné (viď. nižšie), pričom výsledná cena závisí od:


 - rozsahu prác

 - lokality

 - mapového operátu v danom katastrálnom území

 - náročnosti merania a spracovania


Pre vypracovanie cenovej ponuky nás prosím kontaktujte prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať, radi Vám poradíme.Geometrický plán

od 250 €

  • V cene je zahrnutý správny poplatokok

Adresný bod

od 50 €

Vytýčenie hraníc pozemkov

od 170 €

  • V cene je zahrnutý správny poplatok

Vytýčenie stavebných objektov

od 140 €

Polohopisné a výškopisné zameranie

od 100 €